Det hela började 1984

Hösten 1983 annonserade Medborgarskolan om nybörjarkurs i squaredans. Platsen var Norrboda Folkets Hus och ledare var då Inga-Lill Carlsson. Cirka 15 personer började och efter att ha gått igenom Basicnivån under två terminer bildades den 14 maj 1984 klubben Nässjö Squaredancers.

Efterhand växte klubben utanför Nässjös kommungränser mot Vetlanda. Vid ett extra årsmöte 1987 beslutades att klubben skulle byta namn. Efter omröstning antogs namnet Highland Grand Squares.

Linedance år 2000

År 2000 utökades verksamheten med en linedanssektion med Tommy Johansson som instruktör. För att kunna täcka in flera olika dansstilar ändrades klubbnamnet 2002 till Highland Grand Dancers. 

Kursledare och trogna medlemmar

Kursledare inom squaredance har varit Pär Lundborg, Inga-Lill Carlsson, Tommy Johansson, Josef Varga och Jan Barkö. Nuvarande ledare är Tomas Fingalsson.

Kursledare i linedance är Anette Jensen. Tidigare var Magnus Gustafsson och Tommy Johansson instruktörer.

Av de första medlemmarna från starten 1984 finns fortfarande Inger Johansson, Carina Ingvarsson och Josef Varga kvar i föreningen.

Historik-square

HIGHLAND GRAND DANCERS
C/O JAN BENGTSSON
SEGELVÄGEN 18
575 92 HULT

ORG.NR 827501-1164
Plusgiro 484 55 38-0


PRODUCERAD AV IC WEBBDESIGN

© HIGHLAND GRAND DANCERS

Handla via Sponsorhuset och gynna Highland Grand Dancers

Gå via Sponsorhuset när du handlar på nätet. Pengar både till dig och oss!


Highland Grand Dancers samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan