Alla våra medlemmar är välkomna till årsmöte lördagen den 17 februari kl. 15.00, Kullgatan 8, IOGT-NTO:s lokal. Efter mötet bjuder föreningen på fika och vi dansar linedance. 

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 16 januari.

Tänk på att betala in din medlemsavgift innan årsmötet - bara medlemmar har rösträtt.

 • Vuxen 150 kr, under 20 år 75 kr, familj 300 kr, stödmedlem 115 kr.
 • Sätts in på Plusgiro 484 55 38 – 0.

Dagordning

 1. Mötet öppnas.
 2. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare för mötet.
 5. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse.
 7. Motioner och ärenden som överlämnats till årsmötet för beslut.
 8. Fastställande av ekonomi och planering. (årsplan verksamhet, årsplan budget, årsplan avseende medlemsavgift för 2019)
 9. Val av styrelse, revisorer och övriga funktioner.
 10. Övriga frågor som anmälts under punkt 3, Fastställande av dagordning.
 11. Avslutning.

Servering som föreningen bjuder på.

/Styrelsen

 

Aktuellt

KURSINFO - viktigt!

Tisdag den 23 januari dansar vi som vanligt mjuklinedance, nybörjare och fortsättning.

Obs! Veckan därpå, tisdagen den 30 januari är kurserna inställda eftersom vi inte har någon kursledare den kvällen.

Läs mer...

Kursstart linedance våren 2018

Nu är det klart när våra linedancekurser startar till våren.

Läs mer...

Stöd oss när du handlar på nätet

Vi vill bara påminna om att ni väldigt gärna får gå via sidan Sponsorhuset när ni handlar på nätet.

Läs mer...

Inloggning

HIGHLAND GRAND DANCERS

C/O JAN BENGTSSON

STRÖMSBERGSV. 16

574 32 VETLANDA

ORG.NR 827501-1164

PRODUCERAD AV IC WEBBDESIGN

© HIGHLAND GRAND DANCERS

Handla via Sponsorhuset och gynna Highland Grand Dancers

Om du går via Sponsorhusets sida när du handlar på nätet får du rabatt och vi får sponsring. Testa du också! Hör av dig till Ingela om du har frågor.


Vi har 74 besökare och inga medlemmar online