HGD:s historia

Det hela började 1984 ...

Hösten 1983 annonserade Medborgarskolan om nybörjarkurs i squaredans. Platsen var Norrboda Folkets Hus och ledare var då Inga-Lill Carlsson. Cirka 15 personer började och efter att ha gått igenom Basicnivån under två terminer bildades den 14 maj 1984 klubben Nässjö Squaredancers.

Efterhand växte klubben utanför Nässjös kommungränser mot Vetlanda. Vid ett extra årsmöte 1987 beslutades att klubben skulle byta namn. Efter omröstning antogs namnet Highland Grand Squares.

Linedance år 2000

År 2000 utökades verksamheten med en linedanssektion med Tommy Johansson som instruktör och för att kunna täcka in flera olika dansstilar ändrades klubbnamnet 2002 till Highland Grand Dancers. Squaredancedelen heter Highland Grand Squares och linedancedelen heter Highlines.

Kursledare och trogna medlemmar

Kursledare inom squaredance har varit Inga-Lill Carlsson, Tommy Johansson, Josef Varga och Jan Barkö. Nuvarande ledare är Pär Lundborg och Tomas Fingalsson.

Kursledare i linedance är Anette Jensen. Tidigare var Magnus Gustafsson och Tommy Johansson instruktörer.

Av de första medlemmarna från starten 1984 finns fortfarande  Inger Johansson, Carina Ingvarsson och Josef Varga kvar i föreningen.

Historik-square

  • Vi ordnar våra kurser tillsammans med

    NBV


    Highland Grand Dancers är medlemmar i Squaredansförbundet

    SAASDC

    Swedish Association of American Square Dance Clubs

Inloggning