Avgifter

Nybörjare Linedance

Våra nybörjarkurser i linedance startar oftast på hösten. Då är avgiften 550 kr för första terminen - både kursavgift och medlemsavgift ingår.

Kursavgiften betalas senast två veckor efter det att kursen börjat.

Om du börjar på våren betalar du 500 kr i kursavgift plus 150 kr i medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller hela året.

Mjuklinedance (f.d. pensionärskurs)

Avgift för tio gånger är 300 kronor plus 150 kronor i medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller hela året.


Du som dansat en termin eller mer med oss

När du fortsätter dansa hos oss betalar du i början av året en medlemsavgift som gäller hela kalenderåret. För varje termin betalar du dessutom en kursavgift.

Medlemsavgift - betalas senast 1 februari

 • Vuxen 150 kr/år
 • Ungdomar t.o.m. 19 år 75 kr/år
 • Familj 300 kr/år
 • Stödmedlem 115 kr/år

Kursavgift - betalas senast två veckor efter kursstart

 • Squaredance 300 kr/termin (sju kurstillfällen)
 • Linedance 500 kr/termin (tolv kurstillfällen)
 • Linedance pensionärer 300 kr/termin (tio kurstillfällen)
 • Barn till och med 19 år halv kursavgift

Så betalar du

Plusgiro 484 55 38-0

Ange namn, kurs och termin.

Handla via Sponsorhuset och gynna Highland Grand Dancers

 • Vi ordnar våra kurser tillsammans med

  NBV


  Highland Grand Dancers är medlemmar i Squaredansförbundet

  SAASDC

  Swedish Association of American Square Dance Clubs

Inloggning